T:  051 446 0580 / 2
F:  051 446 0455
E:  info@simmentaler.org

Privaatsak X 7002
Langenhovenpark
9330

___________________________________________
 
 

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Veiling Pamflette
     Veiling Uitslae
     Veiling Katalogusse
     Semen Katalogusse

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Dier Navrae
     Teelwaarde Navrae
     Lede Navrae

     Lede Verslae

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     2019 Kalender
     Skou Datums

 

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Ons Simmentalers
     Skoue
     Gebeure & Veilings
     Videos

 
 

_________________________________________________________
◄  Terug na vorige blaai

George Skou 2018

Datum:  31 Augustus 2018
Beoordelaars: 
Danie Erasmus & Gert Nienaber
6 Vertoners | 63 Diere

Geen Foto Geen Foto Geen Foto

Senior Kampioen Bul

ID:  CSS1515
Naam:  STANSIM BIGMAC
Eienaar:  STANSIM SIMMENTALERS

Reserwe Senior Kampioen Bul

ID:  BMB1511
Naam:  BOTHASIM SMILO
Eienaar:  BM BOTHA

Junior & Res Groot Kampioen Bul

ID:  ACM1644
Naam:  MILAGRO PREMIER 1644E
Eienaar:  ANDREW MASTERSON FAMILY TRUST

Kalf & Reserwe Junior Kampioen Bul

ID:  KFN1723
Naam:  KOELFONTEIN PRINCE
Eienaar:  KOELFONTEIN LANDGOED (EDMS) BPK

Reserwe Kalf Kampioen Bul

ID:  CSS1717
Naam:  STANSIM BIG CHAMP
Eienaar:  STANSIM SIMMENTALERS

 

 

 

 

 

Geen Foto

BLUP Kampioen Bul

ID:  CSS1585
Naam:  STANSIM ECCOTANAK
Eienaar:  STANSIM SIMMENTALERS

Groot & Senior
Kampioen Koei

ID:  ACM1471
Naam:  MILAGRO AMY 1471
Eienaar:  ANDREW MASTERSON FAMILY TRUST

Reserwe Senior Kampioen Koei

ID:  KFN151
Naam:  KOELFONTEIN GRIETA
Eienaar:  KOELFONTEIN LANDGOED (EDMS) BPK

Junior & Res Groot Kampioen Koei

ID:  ACM1547
Naam:  MILAGRO MELODIE 1547
Eienaar:  ANDREW MASTERSON FAMILY TRUST

Kalf & Reserwe Junior Kampioen Koei

ID:  KFN1725
Naam:  KOELFONTEIN ANBI
Eienaar:  KOELFONTEIN LANDGOED (EDMS) BPK

 

 

 

 

 

Geen Foto

 

Reserwe Kampioen Vers

ID:  KFN175
Naam:  KOELFONTEIN BETS
Eienaar:  KOELFONTEIN LANDGOED (EDMS) BPK

Superkoei

ID:  ACM1367
Naam:  MILAGRO AMY 1367
Eienaar:  KOELFONTEIN LANDGOED (EDMS) BPK

Senior Uier

ID:  VIS1314
Naam:  VAN-IMHOFF FIRST LANDA
Eienaar: PG LOUBSER

Junior Uier

ID:  CSS1594
Naam:  STANSIM TANSIECO
Eienaar: STANSIM SIMMENTALERS

 

Most points for / Meeste punte vir:
 

ALGEHEEL / OVERALL:
1. STANSIM SIMMENTALERS, Faerie Glen
2. ANDREW MASTERSON FAMILY TRUST, Humansdorp
3. KOELFONTEIN LANDGOED (EDMS) BPK, Prince Alfred’s Hamlet

GROUPs
:
1. ANDREW MASTERSON FAMILY TRUST, Humansdorp
2. KOELFONTEIN LANDGOED (EDMS) BPK, Prince Alfred’s Hamlet

female:
1. STANSIM SIMMENTALERS, Faerie Glen
2. KOELFONTEIN LANDGOED (EDMS) BPK, Prince Alfred’s Hamlet
3. ANDREW MASTERSON FAMILY TRUST, Humansdorp

BULLs:
1.
STANSIM SIMMENTALERS, Faerie Glen
2. ANDREW MASTERSON FAMILY TRUST, Humansdorp
3. BADSBERG STOET, Rawsonville

 
  
GENOOTSKAP SIMMENTALER AANKOOP VAN DIERE PUBLIKASIES
______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________
●  Doelstellings ●  Geskiedenis ●  Seleksie Hulp ●  Joernale
●  Missie & Visie ●  Standaard van Voortreflikheid ●  Vestiging van Kudde ●  Bulletins
●  Ras Erkenning ●  Simmentaler Stats ●  Seleksie van Bulle ●  Brosjures
●  Waardes & Beginsels ●  Ras Identiteit ●  Kwaliteitkontrole ●  Pamflette
●  Bedryfsleier ●  Simdeks ●  Artikels
●  2017 / 2018 Raad ●  Poenskop Diere SKOUE & BEOORDELAARS
●  Tegniese Adviseurs ●  Vrugbaarheid ______________________________________________________________________ SKAKELS
●  Kantoor Personeel ●  Sertifikaat ●  Beleid & Opleiding ______________________________________________________________________
●  Klubs ●  Persentiel Tabel ●  Beoordelaars, Eksaminatore & Keurders ●  Telers
●  KI Bulle ●  Beginsels van Beoordeling ●  Verenigings
VORMS & DOKUMENTE ●  Ster Koeie ●  Skou Datums ●  KI Stasies
●  Gepubliseerde Vaars & Rasleiers ●  Skou Klasse ●  Publikasies
KONTAK ONS ●  Skou Katalogusse ●  Algemeen
 
© 2003 - 2019 Simmentaler SA
Terme & Voorwaardes