T:  051 446 0580 / 2
F:  051 446 0455
E:  info@simmentaler.org

Privaatsak X 7002
Langenhovenpark
9330

___________________________________________
 
 

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Veiling Pamflette
     Veiling Uitslae
     Veiling Katalogusse
     Semen Katalogusse

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Dier Navrae
     Teelwaarde Navrae
     Lede Navrae

     Lede Verslae

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     2019 Kalender
     Skou Datums

 

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Ons Simmentalers
     Skoue
     Gebeure & Veilings
     Videos

 
 

_________________________________________________________


Amptelike Webwerf

      ●  Bar 5 Stock Farms

      ●  Boekenhout Trust Boerdery

      ●  ClarkZaan Simmentalers

      ●  Deo-Volenté Simmentalers

      ●  Econotech Simmentalers

      ●  Excelsus Landgoed

      ●  Koelfontein Simmentalers

      ●  Outee Simmentalers

      ●  Prosim Studiegroep

      ●  Velarose Simmentalers

      ●  Walsim Simmentalers

      ●  Wensim Simmentalers

      ●  Wisp-Will Simmentalers

      ●  Voigtland Simmentalers

 

Sosiale Media

      ●  Simmentaler SA

      ●  Simmentaler Namibia

      ●  4TS Simmentalers

      ●  Arla Simmentalers

      ●  Badsberg Simmentalers

      ●  ClarkZaan Simmentalers

      ●  Econotech Simmentalers

      ●  Krediet (Eggert) Simmentalers

      ●  D-Kamps Simmentalers

      ●  Grandin Simmentalers

      ●  Hartklop Simmentalers

      ●  Koelfontein Simmentalers

      ●  Leeupoort Simmentalers

      ●  Lekatu Simmentalers

      ●  Lussim Simmentalers

      ●  Nooiensdam Simmentalers

      ●  Odensim Simmentalers

      ●  Outee Simmentalers

      ●  Sentle Simmentalers

      ●  Skilderkrans Simmentalers

      ●  Sky-Sim Simmentalers

      ●  Tendele Simmentalers

      ●  VelaRose Simmentalers

      ●  Vera Simmentalers

      ●  Voigtland Simmentalers

      ●  Von-Adel Simmentalers

      ●  Walsim Simmentalers

      ●  Wilsunel Simmentalers

      ●  Woodsgift Simmentalers

 
  
GENOOTSKAP SIMMENTALER AANKOOP VAN DIERE PUBLIKASIES
______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________
●  Doelstellings ●  Geskiedenis ●  Seleksie Hulp ●  Joernale
●  Missie & Visie ●  Standaard van Voortreflikheid ●  Vestiging van Kudde ●  Bulletins
●  Ras Erkenning ●  Simmentaler Stats ●  Seleksie van Bulle ●  Brosjures
●  Waardes & Beginsels ●  Ras Identiteit ●  Kwaliteitkontrole ●  Pamflette
●  Bedryfsleier ●  Simdeks ●  Artikels
●  2017 / 2018 Raad ●  Poenskop Diere SKOUE & BEOORDELAARS
●  Tegniese Adviseurs ●  Vrugbaarheid ______________________________________________________________________ SKAKELS
●  Kantoor Personeel ●  Sertifikaat ●  Beleid & Opleiding ______________________________________________________________________
●  Klubs ●  Persentiel Tabel ●  Beoordelaars, Eksaminatore & Keurders ●  Telers
●  KI Bulle ●  Beginsels van Beoordeling ●  Verenigings
VORMS & DOKUMENTE ●  Ster Koeie ●  Skou Datums ●  KI Stasies
●  Gepubliseerde Vaars & Rasleiers ●  Skou Klasse ●  Publikasies
KONTAK ONS ●  Skou Katalogusse ●  Algemeen
 
© 2003 - 2019 Simmentaler SA
Terme & Voorwaardes