T:  051 446 0580 / 2
F:  051 446 0455
E:  info@simmentaler.org

Privaatsak X 7002
Langenhovenpark
9330

___________________________________________
 
 

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Veiling Pamflette
     Veiling Uitslae
     Veiling Katalogusse

     Semen Katalogusse

         ___________________________________________________________________________________________
 

     Dier Navrae
     Teelwaarde Navrae
     Lede Navrae

     Lede Verslae

         ___________________________________________________________________________________________
 

     2018 Kalender
     Skou Datums

         ___________________________________________________________________________________________
 

     Ons Simmentalers
     Skoue
     Gebeure & Veilings
     Videos

 
   

           Lovedale Veiling - 18 Julie 2018
           Gesamentlike Simmentaler Veiling - 19 Julie 2018
           OTVL Ram & Bulveiling - 24 & 25 Julie 2018
           Gulland Produksieveiling - 25 Julie 2018
           Wisp-Will Veiling - 07 Augustus 2018
           Von-Adel Veiling - 08 Augustus 2018
           Superior Genetics Veiling - 28 Augustus 2018
           Mahne & Mahne Produksieveiling - 29 Augustus 2018
           3 van die Bestes Veiling - 12 September 2018


 
12
JUL
 
 

  Uitslae:  Summit Veiling
  Uitslae:  Tri-Bul Veiling

14
JUN
 
 

  Uitslae:  Vera Veiling

08
JUN
 
 

  Artikels:  Genomika se pas versnel
  Uitslae:  Jors Veiling

30
MEI
 
 

  Uitslae:  Simlee Veiling
  Artikels:  Scientific Selection: A boost for the bottom line

26
MEI
 
 

  Artikels:  Benut wetenskap vir sukses op langtermyn

23
MEI
 
 

  Skoue:  Royal Skou Katalogus

14
MEI
 
 

  Uitslae:  Bloem Skou

25
APR
 
 

  Artikels:  Vleissentraal-Stamboek Elite-Bulgroeitoetsklas 2018

23
APR
 
 

  Uitslae:  Lichtenburg Skou

09
APR
 
 

  Uitslae:  Multisim Veiling

05
APR
 
 

  Skoue:  Lichtenburg Skou Katalogus

28
MRT
 
 
 
 

  Uitslae:  Vryburg Skou Veiling & Wilsunel Algehele Uitverkoping
  Uitslae 2018 Vryburg Skou
  Uitslae 2018 Ottosdal Skou
  Uitslae 2017 Windhoek Skou

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

____________________________________________________________________________________________________________________________________


 

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

 


2017 Simmentaler Joernaal

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|         
  
GENOOTSKAP SIMMENTALER AANKOOP VAN DIERE PUBLIKASIES
______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________
●  Doelstellings ●  Geskiedenis ●  Seleksie Hulp ●  Joernale
●  Missie & Visie ●  Standaard van Voortreflikheid ●  Vestiging van Kudde ●  Bulletins
●  Ras Erkenning ●  Simmentaler Stats ●  Seleksie van Bulle ●  Brosjures
●  Waardes & Beginsels ●  Ras Identiteit ●  Kwaliteitkontrole ●  Pamflette
●  Bedryfsleier ●  Simdeks ●  Artikels
●  2017 / 2018 Raad ●  Poenskop Diere SKOUE & BEOORDELAARS
●  Tegniese Adviseurs ●  Vrugbaarheid ______________________________________________________________________ SKAKELS
●  Kantoor Personeel ●  Sertifikaat ●  Beleid & Opleiding ______________________________________________________________________
●  Klubs ●  Persentiel Tabel ●  Beoordelaars, Eksaminatore & Keurders ●  Telers
●  KI Bulle ●  Beginsels van Beoordeling ●  Verenigings
VORMS & DOKUMENTE ●  Ster Koeie ●  Skou Datums ●  KI Stasies
●  Gepubliseerde Vaars & Rasleiers ●  Skou Klasse ●  Publikasies
KONTAK ONS ●  Skou Katalogusse ●  Algemeen
 
© 2003 - 2018 Simmentaler SA
Terme & Voorwaardes