T:  051 446 0580 / 2
F:  086 411 2377
E:  info@simmentaler.org

Privaatsak X 7002
Langenhovenpark
9330

 

COVID-19 WEBBLAD

 

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Veiling Pamflette
     Veiling Uitslae
     Veiling Katalogusse
     Semen Katalogus

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Dier Navrae
     Teelwaarde Navrae
     Lede Navrae

     Lede Verslae

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     2021 Kalender
     Skou Datums

 

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Ons Simmentalers
     Skoue
     Gebeure & Veilings
     Videos

 
 

_________________________________________________________
 

Sedert die Genootskap se ontstaan, is keuring deur geakkrediteerde raskenners n voorvereiste vir registrasie. In hierdie stelsel word daar sterk klem gel op visuele eienskappe met funksionele meriete. Verder word die fenotipiese suiwerheid of regte tipe deur di stelsel beskerm. Die raskenners tree op ingevolge die Genootskap se neergelegde teeldoelwitte wat van tyd tot tyd aangepas word.

Diere wat nie aan die vereistes voldoen nie word uit die kuddeboek geskrap en selfs hulle nageslag is nooit registreerbaar nie. Diere wat slaag kry n sertifikaat met prestasie-, stamboom- en ander besonderhede. Regs bo op die sertifikaat staan die keurdatum. Di sertifikaat van n Simmentaler is dus die bewys dat die dier, sowel as sy voorgeslag, volgens streng standaarde gekeur is.

By keuring word veral op die volgende gelet:

Loopvermo is baie belangrik in ons lae drakrag-weigebiede. Ons kyk na die kloue (groot, geslote, diep en eenvormig), kote (elasties), hakke (breed, droog met korrekte hoek), beenstruktuur (nie grof nie) en gang (gemaklik).

Dan kyk ons kenners ook na die bul se gereedskap is sy skrotum groot genoeg en korrek gevorm? Het hy n beheerbare skede wat nie te lank is nie en is hy geslagseg (pure bul)? Die skede mag nie onder n denkbeeldige lyn van knie tot hakke uit steek nie, en ons wil nie n prolaps of sogenaamde lui voorhuid h nie.

Beeste met die volgende kenmerke het nie n kans nie: Wollerige of kroes haarbedekking (presteer swak in warm, dro, of nat, tropiese omgewings en is meer vatbaar vir bosluise); plat kruise (verkies n kruis wat effens skuins vanaf heup na sitbeen afloop;, te groot ; ondiep; nie genoegsame breedte; ponie-tipe; rankerigheid; swak of oormatige bespiering (bulle) en ander eienskappe wat in die rasstandaard uitgespel word.

Kontak die kantoor vir jou Simmentaler se sertifikaat (info@simmentaler.org):

(i) diere wat goedgekeur is en voldoen aan die telersgenootskap se vereistes sal n registrasiesertifikaat h met n inspeksiedatum in die regterhoek (Dier geinspekteer en goedgekeur op);

(ii) diere sonder n inspeksiedatum op die registrasiesertifikaat is nog nie gekeur nie (kalfboek) en kan moontlik afgekeur word, maar dit bevat belangrike prestasie- en teeltbesonderhede;

(iii) n dier sonder sertifikaat is weens foute afgekeur of die dier se ouer(s) was afgekeur.

 
  
GENOOTSKAP SIMMENTALER AANKOOP VAN DIERE PUBLIKASIES
______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________
●  Doelstellings ●  Geskiedenis ●  Seleksie Hulp ●  Joernale
●  Missie & Visie ●  Standaard van Voortreflikheid ●  Vestiging van Kudde ●  Bulletins
●  Ras Erkenning ●  Simmentaler Stats ●  Seleksie van Bulle ●  Brosjures
●  Waardes & Beginsels ●  Ras Identiteit ●  Kwaliteitkontrole ●  Pamflette
●  Bedryfsleier ●  Simdeks ●  Artikels
●  Raad ●  Poenskop Diere SKOUE & BEOORDELAARS
●  Tegniese Adviseurs ●  Vrugbaarheid ______________________________________________________________________ SKAKELS
●  Kantoor Personeel ●  Sertifikaat ●  Beleid & Opleiding ______________________________________________________________________
●  Klubs ●  Persentiel Tabel ●  Beoordelaars, Eksaminatore & Keurders ●  Telers
●  KI Bulle ●  Beginsels van Beoordeling ●  Verenigings
VORMS & DOKUMENTE ●  Ster Koeie ●  Skou Datums ●  KI Stasies
●  Gepubliseerde Vaars & Rasleiers ●  Skou Klasse ●  Publikasies
KONTAK ONS ●  Skou Katalogusse ●  Algemeen
 
2003 - 2020 Simmentaler SA
Terme & Voorwaardes