T:  051 446 0580 / 2
F:  051 446 0455
E:  info@simmentaler.org

Privaatsak X 7002
Langenhovenpark
9330

 

COVID-19 WEBBLAD

 

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Veiling Pamflette
     Veiling Uitslae
     Veiling Katalogusse
     Semen Katalogus

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Dier Navrae
     Teelwaarde Navrae
     Lede Navrae

     Lede Verslae

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     2020 Kalender
     Skou Datums

 

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Ons Simmentalers
     Skoue
     Gebeure & Veilings
     Videos

 
 

_________________________________________________________
 

“Stoetteling:  Om aan te koop is makliker as om te verkoop.  Voordat u aankoop moet u seker wees van  wat, aan wie en waar u gaan verkoop.”  (CP Massmann).

Na aansluiting by die Genootskap is die volgende dienste beskikbaar met die aankoop van vroulike diere:

  • Ons Tegniese Adviseurs is tot u diens by alle veilings onder reëls van die Genootskap.

  • Kontak telers in u area en dring aan op objektiewe inligting d.i. teelwaardes op die prestasie stamboom sertifikaat en gee voorkeur aan diere wat die Genootskap se inspeksie geslaag het.

  • Indien u graad Simmentalers of selfs kruis Simmentalers het, sal ons ‘n besoek deur die Tegniese Adviseur reël wat waardevolle teelt advies sal gee en diere as Hulpstamboek A registreer wat aan die visuele standaarde voldoen (gewoonlik tweede terugkruisings na Simmentaler).

Aankoop Wenke

  • Die bywoning van ‘n opleidingskursus word aanbeveel.  Hier word die visueel waarneembare goeie en swak eienskappe van ‘n stoetbees breedvoerig bespreek.

  • Dring altyd aan op die sertifikaat:  (i) diere wat goedgekeur is en voldoen aan die telersgenootskap se vereistes sal ‘n registrasiesertifikaat hę met ‘n inspeksiedatum in die regterhoek (Dier geinspekteer en goedgekeur op…); (ii) diere sonder ‘n inspeksiedatum op die registrasiesertifikaat is nog nie gekeur nie (kalfboek) en kan moontlik afgekeur word, maar dit bevat belangrike prestasie- en teeltbesonderhede; (iii) ‘n dier sonder sertifikaat is weens foute afgekeur of die dier se ouer(s) was afgekeur.

  • Die tatoeëermerke in die dier se oor moet ooreenstem met die identifikasiemerke op die sertifikaat.

  • Maak seker dat die verkoper die Genootskap skriftelik in kennis stel van die amptelike oordrag in u naam

  • By die aankoop van koeie is die kalwingsrekord van groot belang.  Vermy koeie sonder amptelike kalwingsrekord.

  • By die aankoop van dragtige diere moet die verkoper u van die dek of KI bul se volle besonderhede voorsien.

 
  
GENOOTSKAP SIMMENTALER AANKOOP VAN DIERE PUBLIKASIES
______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________
●  Doelstellings ●  Geskiedenis ●  Seleksie Hulp ●  Joernale
●  Missie & Visie ●  Standaard van Voortreflikheid ●  Vestiging van Kudde ●  Bulletins
●  Ras Erkenning ●  Simmentaler Stats ●  Seleksie van Bulle ●  Brosjures
●  Waardes & Beginsels ●  Ras Identiteit ●  Kwaliteitkontrole ●  Pamflette
●  Bedryfsleier ●  Simdeks ●  Artikels
●  Raad ●  Poenskop Diere SKOUE & BEOORDELAARS
●  Tegniese Adviseurs ●  Vrugbaarheid ______________________________________________________________________ SKAKELS
●  Kantoor Personeel ●  Sertifikaat ●  Beleid & Opleiding ______________________________________________________________________
●  Klubs ●  Persentiel Tabel ●  Beoordelaars, Eksaminatore & Keurders ●  Telers
●  KI Bulle ●  Beginsels van Beoordeling ●  Verenigings
VORMS & DOKUMENTE ●  Ster Koeie ●  Skou Datums ●  KI Stasies
●  Gepubliseerde Vaars & Rasleiers ●  Skou Klasse ●  Publikasies
KONTAK ONS ●  Skou Katalogusse ●  Algemeen
 
© 2003 - 2020 Simmentaler SA
Terme & Voorwaardes