T:  051 446 0580 / 2
F:  086 411 2377
E:  info@simmentaler.org

Privaatsak X 7002
Langenhovenpark
9330

 

COVID-19 WEBBLAD

 

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Veiling Pamflette
     Veiling Uitslae
     Veiling Katalogusse
     Semen Katalogus

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Dier Navrae
     Teelwaarde Navrae
     Lede Navrae

     Lede Verslae

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     2021 Kalender
     Skou Datums

 

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Ons Simmentalers
     Skoue
     Gebeure & Veilings
     Videos

 
 

_________________________________________________________

      ●  Lichtenburg Skou 2021

      ●  Hoogland Studiegroep Jong Bul Skou 2020

      ●  Windhoek Skou 2019
      ●  Moorreesburg Skou 2019
      ●  George Skou 2019
      ●  Gauteng Noord Skou 2019
      ●  Bloem Skou 2019
      ●  Royal Skou 2019
      ●  Vryburg Skou 2019
      ●  Ottosdal Skou 2019
      ●  Hoogland Studiegroep Jongbul Dag 2019

      ●  Royal 2018
      ●  Willem Prinsloo 2018
      ●  Windhoek 2018
      ●  George 2018
      ●  Swartland 2018
      ●  Bloem 2018
      ●  Lichtenburg 2018
      ●  Vryburg 2018
      ●  Ottosdal 2018
      ●  Riversdal 2018  (Nie n amptelike skou van die Genootskap)

      ●  Windhoek 2017
      ●  Warmbad 2017
      ●  George 2017
      ●  Moorreesburg 2017
      ●  Royal 2017
      ●  Bloem 2017
      ●  Lichtenburg 2017
      ●  Vryburg 2017
      ●  Ottosdal 2017

      ●  Windhoek 2016
      ●  Moorreesburg 2016
      ●  Pretoria 2016
      ●  George 2016
      ●  Royal 2016
      ●  Bloemskou 2016
      ●  Lichtenburg 2016
      ●  Vryburg 2016

      ●  Windhoek 2015
      ●  Pretoria 2015
      ●  Moorreesburg 2015
      ●  George 2015
      ●  Royal 2015
      ●  Bloemskou 2015
      ●  Lichtenburg 2015
      ●  Vryburg 2015
      ●  Ottosdal 2015

      ●  Pretoria 2014
      ●  Royal 2014
      ●  Ottosdal 2014
      ●  Lichtenburg 2014
      ●  Worcester 2014
      ●  Vryburg 2014

      ●  George 2013
      ●  Lichtenburg 2013
      ●  Frankfort 2013
      ●  Ottosdal 2013
      ●  Pretoria 2013
      ● 
Vryburg 2013
      ● 
Windhoek 2013
      ● 
Worcester 2013

      ●  Frankfort 2012
      ● 
George 2012
      ●  Hartland 2012
      ●  Lichtenburg 2012
      ●  Ottosdal 2012
      ● 
Pretoria 2012
      ● 
Royal 2012
      ●  Swellendam 2012
      ●  Vryburg 2012
      ●  Windhoek 2012
      ● 
Worcester 2012

      ● 
Frankfort 2011
      ●  Hartland 2011
      ●  Lichtenburg 2011
      ●  Ottosdal 2011
      ●  Pretoria 2011
      ●  Rustenburg 2011
      ●  Vryburg 2011
      ●  Warmbad 2011
      ●  Windhoek 2011
      ●  Worcester 2011

 
  
GENOOTSKAP SIMMENTALER AANKOOP VAN DIERE PUBLIKASIES
______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________
●  Doelstellings ●  Geskiedenis ●  Seleksie Hulp ●  Joernale
●  Missie & Visie ●  Standaard van Voortreflikheid ●  Vestiging van Kudde ●  Bulletins
●  Ras Erkenning ●  Simmentaler Stats ●  Seleksie van Bulle ●  Brosjures
●  Waardes & Beginsels ●  Ras Identiteit ●  Kwaliteitkontrole ●  Pamflette
●  Bedryfsleier ●  Simdeks ●  Artikels
●  Raad ●  Poenskop Diere SKOUE & BEOORDELAARS
●  Tegniese Adviseurs ●  Vrugbaarheid ______________________________________________________________________ SKAKELS
●  Kantoor Personeel ●  Sertifikaat ●  Beleid & Opleiding ______________________________________________________________________
●  Klubs ●  Persentiel Tabel ●  Beoordelaars, Eksaminatore & Keurders ●  Telers
●  KI Bulle ●  Beginsels van Beoordeling ●  Verenigings
VORMS & DOKUMENTE ●  Ster Koeie ●  Skou Datums ●  KI Stasies
●  Gepubliseerde Vaars & Rasleiers ●  Skou Klasse ●  Publikasies
KONTAK ONS ●  Skou Katalogusse ●  Algemeen
 
2003 - 2020 Simmentaler SA
Terme & Voorwaardes