T:  051 446 0580 / 2
F:  051 446 0455
E:  info@simmentaler.org

Privaatsak X 7002
Langenhovenpark
9330

 

COVID-19 WEBBLAD

 

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Veiling Pamflette
     Veiling Uitslae
     Veiling Katalogusse
     Semen Katalogus

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Dier Navrae
     Teelwaarde Navrae
     Lede Navrae

     Lede Verslae

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     2020 Kalender
     Skou Datums

 

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Ons Simmentalers
     Skoue
     Gebeure & Veilings
     Videos

 
 

_________________________________________________________

Die President van die Genootskap, dr. Johan Kluyts, sę : “Die Simmentaler/Simbra Genootskap is voorwaar die leier in die Suid-Afrikaanse stoetveebedryf, ‘n voorbeeld vir ander om na te streef en die maatstaf waarteen ander gemeet kan word. Die Genootskap was nog altyd innoverende denkers en leiers in die vleisbeesbedryf. ‘n Genootskap wat nie bang is om verandering te bewerkstellig of om weg te breek uit verouderde en stagnante stelsels nie. Ons kan met reg trots wees om deel van die Sim-familie te wees.”

Hier is die bewyse: …

1976 : Aanbieding eerste kongres van die Węreldfederasie en eerste keer in die geskiedenis van SA dat verskeie Europese lande aan ‘n skou deelneem.
1976 : Eenvormige kleredrag op skoue.
1976 : Skepping van ‘n aantal klasse waar die nageslag van bulle vertoon word  ter demonstrasie  van hoe die bul teel  – die bul bly by die huis om koeie te dek.
1977 : Węreld se eerste interkontinentale oorplasing van vars embrio’s in samewerking met Prof. D Osterhoff (Onderstepoort) en Duitse veeartse.
1977 : Beweeg weg van die subjektiewe metode van beoordeling deur reproduksie  en voorkoms in die skouring te verbind (die destydse TKP-skoustelsel).
1978 : Die 1ste telersgenootskap gedrewe KI bulskema in die Suidelike Halfgrond.
1978 : Genootskap voer saad in en verkoop  plaaslik aan telers.
1978 : Die baie populęre Superkoei-skouklas  waar reproduksie 70% en voorkoms 30% tel.
1979 : Klas waar  prestasiegetoetse bulle op voorkoms en prestasie beoordeel word (die eerste rekenaar by die skouring).
1979 : Aanstelling van eie voltydse rasadviseur om telers van advies te voorsien.
1979 : Eerste genootskap wat kalf registreer wat deur embrio-oorplasing verwek is.
1980 : Minimum skrotummates vir registrasie.
1984 : Klassifiseer alle diere wat vir keuring aangebied word.
1985 : Plaasgroeitoetsskema vir die jong bulle.
1988 : Simdeks - Die eerste in die węreld wat ‘n ‘alles-insluitende’ reproduksie-INDEKS in die skouring gebruik.  Simdeks word later ook deur die nasionale
  prestasietoetsskema gebruik (onder ‘n ander naam).
1988 : Simbra : Een rasgenootskap hanteer twee rasse.
1990 : Die telers1991 : Simster - Toekenning van sterre aan koeie wat presteer.
1990 : Die Register - kommunikasieblad tussen kantoor en teler.
1992 : Simpro - Jaarlikse reproduksie-evaluering van elke koei deur teler en adviseur tydens plaasbesoek.
1993 : Simsperm - Koop en leen bulle vir semenverkope aan lede .
1996 : Grootste stoetbeeswęreldkongres ooit in SA.
1996 : Eerste Simmental-Fleckviehskou  in die węreld met meer as 1000 inskrywings.
1999 : Skep BLUP-skouklasse vir bulle.
1999 : Die eerste multigenerasie-  sertifikaat gerugsteun deur prestasieteelwaardes.
1999 : Vrylike beskikbaarheid van alle diere se besonderhede deur middel van die internet  - geen geheimhouding.
2001 : Onafhanklike raseie registrasie-  en prestasietoetsstelsels.
2002 : Die genetiese prestasie van elke dier en die kudde as geheel word tydens die jaarlikse voorligtingsbesoek deur die adviseur op persoonlike vlak met elke teler
  bespreek en aanbevelings word gedoen.
2002 : Eerste wat GeneStar marmerings toetse uitvoer.
2003 : Die ras se genetiese teeltdoelwitte word deur middel van ‘n stel ideale BLUP- teelwaardes vir ‘n aantal eienskappe uitgespel.
2003 :Eerste wat elite koeie op grond van reproduksie en teelwaardes (voorheen indekse) identifiseer.
2004 : Aankoop van eie ultrasoniese skandeerder vir karkaseienskappe in vennootskap met BREEDPLAN SA.
2004 : Bereken relatiewe genetiese aandeel van vaders-lyne  indie aktiewe vroulike populasie.
2004 : Simgene - ‘n spesiale BLUP kudde analiese word op persoonlike vlak met teler bespreek.
2005 : BLUP in die skouring - beoordelaars diskrimineer teen skoudiere  met  uiterste BLUP- teelwaardes.
2007 : Simweb = eerste in SA vir direkte ‘lewendige’ indiening van geboorte kennisgewings na die kantoor rekenaar in Bloemfontein.
 
  
GENOOTSKAP SIMMENTALER AANKOOP VAN DIERE PUBLIKASIES
______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________
●  Doelstellings ●  Geskiedenis ●  Seleksie Hulp ●  Joernale
●  Missie & Visie ●  Standaard van Voortreflikheid ●  Vestiging van Kudde ●  Bulletins
●  Ras Erkenning ●  Simmentaler Stats ●  Seleksie van Bulle ●  Brosjures
●  Waardes & Beginsels ●  Ras Identiteit ●  Kwaliteitkontrole ●  Pamflette
●  Bedryfsleier ●  Simdeks ●  Artikels
●  Raad ●  Poenskop Diere SKOUE & BEOORDELAARS
●  Tegniese Adviseurs ●  Vrugbaarheid ______________________________________________________________________ SKAKELS
●  Kantoor Personeel ●  Sertifikaat ●  Beleid & Opleiding ______________________________________________________________________
●  Klubs ●  Persentiel Tabel ●  Beoordelaars, Eksaminatore & Keurders ●  Telers
●  KI Bulle ●  Beginsels van Beoordeling ●  Verenigings
VORMS & DOKUMENTE ●  Ster Koeie ●  Skou Datums ●  KI Stasies
●  Gepubliseerde Vaars & Rasleiers ●  Skou Klasse ●  Publikasies
KONTAK ONS ●  Skou Katalogusse ●  Algemeen
 
© 2003 - 2020 Simmentaler SA
Terme & Voorwaardes