T:  051 446 0580 / 2
F:  051 446 0455
E:  info@simmentaler.org

Privaatsak X 7002
Langenhovenpark
9330

 

COVID-19 WEBBLAD

 

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Veiling Pamflette
     Veiling Uitslae
     Veiling Katalogusse
     Semen Katalogus

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Dier Navrae
     Teelwaarde Navrae
     Lede Navrae

     Lede Verslae

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     2020 Kalender
     Skou Datums

 

 
         ___________________________________________________________________________________________
 

     Ons Simmentalers
     Skoue
     Gebeure & Veilings
     Videos

 
 

_________________________________________________________

Tel:  (051) 446 0580 / 2
Faks:  (051) 446 0455
E-pos: 
 info@simmentaler.org

Nuwe Teler Navrae - Skakel Erna de Swardt

Die Simmentaler Beestelersgenootskap van Suidelike Afrika
Privaatsak X 7002
Langehovenpark
9330

Genius Loci Kantoorpark Gebou 1
6 CP Hoogenhoutstraat
Langenhovenpark
Bloemfontein

Pad Aanwysing: Vanaf die N1 – neem die 190 Nelson Mandelarylaan / Boshofafrit. Op die oorbrug, draaiwesnarigtingBoshof op die R64. Draaieerstestraat links in Jan Spiesrylaan en weereerstestraat links (CP Hoogenhoutstraat). Volg die pad vir± 500 m tot by Genius Loci Kantoorpark op linkerkant. Ons is die eerstegebouaan die regterkant by die ingang.

Geregistreer as RegistrerendeOwerheidregnr. 62/98/R-05 Geregistreer as diensorganisasiesonderwinsoogmerk op 28 Februarie 1964 Lid van die World Simmental Fleckvieh Federation sedert 1974 (stigterslid)

 
  
GENOOTSKAP SIMMENTALER AANKOOP VAN DIERE PUBLIKASIES
______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________
●  Doelstellings ●  Geskiedenis ●  Seleksie Hulp ●  Joernale
●  Missie & Visie ●  Standaard van Voortreflikheid ●  Vestiging van Kudde ●  Bulletins
●  Ras Erkenning ●  Simmentaler Stats ●  Seleksie van Bulle ●  Brosjures
●  Waardes & Beginsels ●  Ras Identiteit ●  Kwaliteitkontrole ●  Pamflette
●  Bedryfsleier ●  Simdeks ●  Artikels
●  Raad ●  Poenskop Diere SKOUE & BEOORDELAARS
●  Tegniese Adviseurs ●  Vrugbaarheid ______________________________________________________________________ SKAKELS
●  Kantoor Personeel ●  Sertifikaat ●  Beleid & Opleiding ______________________________________________________________________
●  Klubs ●  Persentiel Tabel ●  Beoordelaars, Eksaminatore & Keurders ●  Telers
●  KI Bulle ●  Beginsels van Beoordeling ●  Verenigings
VORMS & DOKUMENTE ●  Ster Koeie ●  Skou Datums ●  KI Stasies
●  Gepubliseerde Vaars & Rasleiers ●  Skou Klasse ●  Publikasies
KONTAK ONS ●  Skou Katalogusse ●  Algemeen
 
© 2003 - 2020 Simmentaler SA
Terme & Voorwaardes